Maria luistert flink


Eli wandelt naast me.
Hij is de vrolijkheid zelve.
Zonet riep hij naar de vuilniswagen aan het uiteinde van de straat "Dag vuilniswagen!".
Wanneer de vuilniswagen dichterbij komt vertraagt hij.
De chauffeur doet zijn raampje naar beneden en zegt: "Dag lief, klein ventje!" en zwaait.
Ook Eli zwaait enthousiast naar de chauffeur en de twee vuilnisophalers en roept "Dag mensen!".
Hij huppelt, zingt en praat de hele straat door tot we aan de kerk zijn.
Wanneer ik hem zeg dat we even een kaarsje gaan doen branden, springt hij al op van enthousiasme.
Ik vrees dat dit een bezoekje gaat worden waarbij ik om de vijf seconden "SSSSSST" zal moeten zeggen.

We duwen de grote kerkdeur open en Eli wordt plots rustig.
We gaan naar het beeld van Maria.
Ik kniel naast Eli neer en we halen de muntjes uit zijn jaszakje.
Hij stopt ze één voor één in de collectebus.
Nadien neem ik zijn handje en samen steken we twee kaarsjes aan.
Hij kijkt met grote ogen naar de kaarsjes.
En dan naar het mooie Mariabeeld.
We zijn alleen in de kerk.

Ik fluister hem dat mama nu gaat bidden.
Ik laat mijn vrees even vallen en bid zachtjes luidop zodat hij me kan verstaan.
We maken eerst samen een kruisteken.
Dan begin ik te bidden.
Ik bid voor ons gezin,
voor mijn trillende handen,
voor mijn mama's rug,
voor mijn papa's geheugen,
voor mijn schoonmama's gezondheid,
voor de examens van tante Nele,
voor bomma en bompa,
voor alle zwangere vriendinnen
en voor iedereen die het nodig heeft.
Eli zegt de hele tijd niets.
Hij kijkt steeds van mijn gezicht naar dat van Maria en terug.
We maken samen opnieuw een kruisteken.

Nadien gaan we nog even naar de kerststal kijken.
Bij het buitengaan komt er net een vrouw binnen en Eli zwaait enthousiast.
Terug buiten op het dorpsplein van Mere kijk ik fier naar Eli.
"Nu mogen we terug luider praten", zeg ik.
Ik ben blij dat hij zo rustig was maar ik weet niet of hij er iets aan had.
Hij tuurt naar de auto's alsof hij even moet wennen aan het licht.
Dan kijkt Eli plots naar mij en zegt "Maria luistert flink."
"Ik vind dat ook jongen" antwoord ik glimlachend.

Reacties

Populaire posts